OBVESTILO

Spoštovani učenci in starši,

danes 28. maja 2020 smo prejeli okrožnico MIZŠ o vrnitvi učencev nazaj v šolo.

V osnovne šole se vračajo:

  •  V ponedeljek, 1. junija 2020 učenci 4. in 5. razreda
  • V sredo, 3. junija pa tudi učenci 6., 7., in 8. razreda.

 

Vzgojno-izobraževalno delo bo tako  od 1.6.2020 za vse učence potekalo v vzgojno normativno določenih oddelkih kot pred razglasitvijo pandemije, prav tako bo v veljavi urnik, ki je bil pred 13.3.2020.

Še vedno pa bo potrebno izvajati splošne higienske  ukrepe, ki jih je že in jih bo za novo situacijo še pripravil NIJZ.

Predmetni pouk v drugem in tretjem triletju se bo organiziral v matični učilnici oddelka, učenci učilnic ne bodo menjavali (izjema so izbirni predmeti).

O nadaljnjih informacijah Vas bomo obveščali preko razrednikov po elektronski pošti.

 

Vsem učencem želimo uspešno vrnitev nazaj v šolske klopi.

Higienska priporočila za osnovne šole

Darja Farič Klemenčič
ravnateljica OŠ Šalovci

Srečanje mladih raziskovalcev Pomurja – področje ZGODOVINA

Bil je deževen majski popoldan. Dan, ko smo nekoč praznovali  »Dan mladosti«, sta učenki  9. razreda uspešno preko video aplikacije zagovarjali raziskovalno nalogo z naslovom »Skrivnosti življenja prekmurskih in porabskih Slovencev ob železni zavesi«.

Dosegli sta uspešno drugo mesto in si tako pridobili srebrno priznanje. Za njun neprecenljivi trud in sodelovanje se zahvaljujemo in jima za odličen dosežek iskreno čestitamo.

  Mentorica Jožica Tratar

Spoštovani učenci in starši!

Na osnovi sklepa vlade RS z dne, 29. 4. 2020, se boste v ponedeljek, 18. 5. 2020 vrnili učenci 1., 2. in 3. razreda, 25. maja 2020 se bodo vrnili še učenci 9. razreda in vsi tisti učenci od 4. – 8. razreda, ki imajo negativno oceno oz. ne dosegajo minimalnih standardov.

  • Brez izpolnjene Izjave staršev pred vstopom otroka v šolo vstop v šolo ni mogoč.

Pred vstopom v šolo Vas želimo obvestiti o organizaciji pouka in upoštevanju varnostnih ukrepov:

Učenci vstopate  v šolo preko zadnjega vhoda kot ste vstopali doslej. Pomikate se po označeni poti in ohranjate medsebojno razdaljo do 1,5 m. Pouk bo potekal po normalnem urniku, izveden bo v celoti tudi razširjen program (interesne dejavnosti,  OPB). Učenci 1. in 2. razreda se boste zbrali zaradi večjega števila učencev v učilnici 3. in 4. razreda skupaj z vašo razredničarko. Garderoba se bo nahajala ob učilnici 3. in 4. razreda. Učenci 3. razreda se boste zbrali zaradi majhnega števila v učilnici 1. in 2. razreda skupaj z vašo razredničarko. Garderoba se bo nahajala ob učilnici 1. in 2. razreda. V garderobi se boste preobuli in odložili jakno. V razredu vas bo pričakalo na mizi vaše ime – tam je vaša miza. Med poukom si ne sposojajte šolskih potrebščin in pripomočkov. Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico ne zapuščajte učilnice. Malico boste zaužili v učilnici, pred zaužitjem malice boste počistili mizo in si pripravili pogrinjek. Vseskozi si je potrebno redno umivati roke z vodo in milom (pred in po malici oz. kosilu, po kihanju, kašljanju in obisku stranišča).

Kosilo bo v jedilnici. Iz učilnice se boste pomikali po narisanih črtah po tleh do jedilnice in s tem ohranjali varnostno razdaljo. V jedilnici boste prav tako našli svoje ime, kjer boste imeli kosilo. Na stranišče hodite posamično, paziti je potrebno na varnostno razdaljo. Vrata stranišča odpirajte  s komolcem, če je le mogoče, oz. s pomočjo čiste brisače. Na stranišču se ne zadržujte. Ne pozabite si umiti rok po uporabi stranišča.

V šolo prinesite nazaj šolsko torbo, šolske copate, šolske zvezke in športna oblačila za šport. Šolske torbe ne odnašate domov. Lahko prineseš tudi svojo plastenko z vodo, saj vode oz. soka zaradi varnostnih ukrepov ne bo na voljo.

Želimo ti povedati, da bomo odrasli: učitelji, kuharice, čistilka in hišnik na šoli uporabljali zaščitno masko za obraz – zaradi zaščite tvojega in našega zdravja.

Po končanem pouku boste zapustili šolo skozi zadnji vhod po začrtanih poteh in z upoštevanjem varnostne razdalje. Prevoz učencev vozačev je zagotovljen s šolskim kombijem. V petek, 15.5.2020 boste prejeli uro odvoza s strani šole.

Starši naj ne bi vstopali v šolo. Ob izrednih primerih vstopajo kot zunanji obiskovalci in morajo imeti ob vstopu v šolo masko. Ob vhodu bo nastavljeno razkužilo, kjer si  razkužite roke.

S takšno situacijo se soočamo prvič vsi, zato Vas starše še posebej naprošamo, da pripravite učence na vstop v šolo, mu preberete ta navodila in se s pozitivno naravnanostjo odzivate na nastalo situacijo.

Ostanimo zdravi in upoštevajmo ukrepe!

Vodstvo šole

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE OD 1. DO 9. RAZREDA

Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo v skladu z 20a. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63-2519/2013 z dne 26. 7. 2013).

  • Šola za učence 1. razreda ponuja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet NEMŠČINO. Skupina se lahko oblikuje za minimalno 8 učencev. Zaradi  premajhnega število prvošolčkov bomo v šolskem letu 2020/2021 ponudili učencem 1. razreda nemščino kot interesno dejavnost.
  • Šola za učence 4., 5. in 6.razreda ponuja pouk iz drugega tujega jezika ANGLEŠČINO. Skupina se oblikuje, če se prijavi minimalno 8 učencev.
  • Šola za učence 7., 8. in 9.razreda ponuja pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet MADŽARŠČINO. Skupina se oblikuje, če se prijavi minimalno 8 učencev.

Dodatna pojasnila:

Neobvezni izbirni predmeti so neobvezni, torej jih ni nujno izbrati.

Ko pa se učenec za predmet odloči, ga mora obvezno obiskovati do konca šolskega leta.  Za tuji jezik pa eno VIZ obdobje (od 4. – 6. razreda; od 7. – 9. razreda).

Predmet se ocenjuje in ocena se zapiše v spričevalo.

Šola obvezno ponudi pouk tujega jezika (2 uri tedensko).  Učenec lahko izbere največ 2 uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Učenci se odločijo za predmet s pisno prijavnico, ki jo bodo prejeli od razrednika.

 Rok za prijavo je do 15. maj 2020.

Darja Farič Klemenčič
ravnateljica OŠ Šalovci

OBVESTILO

Spoštovani učenci in starši zavoda OŠ Šalovci!

Danes 5. maja 2020 smo prejeli uradno obvestilo ministrice dr. Simone Lipicer Kustec o sproščanju omejitvenih ukrepov na področju predšolske vzgoje ter vzgoje in izobraževanja, ki se bo začela postopno izvajati od 18. maja 2020 naprej.

Načrtuje se, da bomo 18. maja 2020 pričeli z redno dejavnostjo javni in zasebni vrtci, istega dne bodo z izobraževanjem v osnovnih šolah pričeli učenci prvega triletja (1., 2., in 3. razred).

  1. maja 2020 pa je v izobraževanje na šolah predvideno vključevanje učenk in učencev 9. razreda osnovne šole. S tem dnem pa bomo zagotavljali tudi organizacijo dejavnosti za otroke z učnimi težavami (od 4. – 8. razreda), ki v tem šolskem letu niso uspeli doseči minimalnih standardov znanja pri posameznem predmetu in bi lahko njihova ocena ob zaključku pouka v tem šolskem letu pri posameznih predmetih bila negativna.

O zagotavljanju preventivnih ukrepov za varovanje zdravja otrok še nismo prejeli. Navodila  in smernice za izvajanje preventivnih ukrepov naj bi prejeli 8.5.2020.

Vsem staršem se še enkrat zahvaljujem za Vašo potrpežljivost in Vašo podporo pri vzpostavljanju dela na daljavo.

O spremembah in dodatnih informacijah Vas bomo še naprej obveščali na naši spletni strani.

Ravnateljica

Darja Farič Klemenčič

 

(Skupno 35.427 obiskov, današnjih obiskov 91)
Dostopnost