Obvestilo

Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da je predvidena sprememba odloka (Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 12/21 z dne 28. 1. 2021). Odlok bo začel veljati 30. januarja 2021 in velja do 5. februarja 2021in v njem se bo črtal v »končnih določbah včerajšnjega odloka »5. člen«.

S predvideno spremembo bo le ta dodatno omogočala:

  • vzgojno izobraževalno delo za učence od 1. do 3. razreda v rdečih regijah od vključno 1. 2. 2021 dalje,
  • organizacijo »nujnega varstva in pouka na daljavo« za učence od 1. do 3. razreda v črnih regijah že od vključno 1. 2. 2021,
  • testiranje zaposlenih v rdečih regijah skladno s protokolom in dogovori z zdravstvenimi domovi, ki ste jih vodstva vrtcev in šol dogovorili s posameznimi izvajalci hitrega testiranja do sedaj,
  • testiranje zaposlenih v črnih regijah za zaposlene, ki vstopajo v proces izvajanja »nujnega varstva« v vrtcih in »nujnega varstva in pouka na daljavo« v osnovnih šolah (strokovni delavci, študentje, administrativno, tehnično in vodstveno osebje).

 

Darja Farič Klemenčič
ravnateljica OŠ Šalovci

Vpis v 1. razred 2021/2022

 

Video – Dobrodošlica prvošolčkom!

Otroka lahko vpišejo samo njegovi starši ali zakoniti zastopniki.

Starši vpišejo otroka v javno osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oz. začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno. Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Opozorilo: Pri izvedbi vpisa otrok prosimo, da upoštevate vse predpisane ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja COVID-19. dolžna upoštevati naslednje ukrepe:  uporaba zaščitnih mask v zaprtih prostorih, razkuževanje rok, varnostna razdalja.

OBVESTILO

Spoštovani starši in učenci OŠ Šalovci,

obveščamo Vas, da je Vlada RS, v sredo 20. 1. 2021 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

S tem odlokom se začasno prepoveduje zbiranje ljudi v osnovnih šolah, razen za učence od 1. do vključno 3. razreda v Gorenjski, Koroški, Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Podravski, Pomurski, Primorsko-notranjski, Savinjski in Zasavski regiji. V teh regijah bo od torka, 26. 1. 2021 vzgojno-izobraževalno delo samo za učence od 1. do vključno 3. razreda potekalo v prostorih šole, 4. razred se šola od doma- tudi v kombiniranih oddelkih.

V ostalih regijah Republike Slovenije (Goriški, Jugovzhodni Sloveniji in Posavski regiji) bo vzgojno-izobraževalno delo za vse učence od 1. do 9. razreda potekalo na daljavo. Pouk v glasbenih šolah bo še naprej potekal na daljavo.

Hvala za razumevanje.

Darja Farič Klemenčič
ravnateljica OŠ Šalovci

Obvestilo

Spoštovani starši in učenci!

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Glede na spremembe Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, zaradi trenutne epidemiološke slike osnovne šole in glasbene šole nadaljujejo z izobraževanjem na daljavo tudi v tednu od 18. 1. 2021 do 22 .1. 2021. Izjema so osnovne šole s prilagojenim programom in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, kjer vzgojno-izobraževalno delo poteka v prostorih šole oziroma zavoda.

Vrtci še naprej delujejo v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način, če tako odloči župan občine, na območju, katere vrtec izvaja dejavnost.

Lep pozdrav,

Darja Farič Klemenčič
ravnateljica OŠ Šalovci

Popravek okrožnice

Spoštovani starši,

obveščamo Vas, da so k okrožnici “Izvajanje vzgojno – izobraževalnega dela od 11.1.2021 dalje” z dne 7.1.2021, dodali popravek okrožnice in sicer šole ostajajo zaprte do 15.1.2021 in ne do 18.1.2021, kot je bilo navedeno v okrožnici.

Lep pozdrav!

(Skupno 35.427 obiskov, današnjih obiskov 91)
Dostopnost