Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 7. 12. 2020

obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije zaradi aktualnih epidemioloških podatkov podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

To pomeni, da ostaja v veljavi odlok o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Izjema so zaposleni v zavodih in člani organov zavodov.

Posledično ostaja v veljavi tudi sklep ministrice o izobraževanju na daljavo.

Vrtci še naprej delujejo v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način, če tako odloči župan občine, na območju, katere vrtec izvaja dejavnost.

Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19

Vlada je na današnji seji (3.12.2020)  sprejela tudi Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19, na podlagi katerega se bodo na področju vzgoje in izobraževanja ter športne dejavnosti ukrepi sproščali po fazah:

  1. v oranžni fazi umirjanja (pod 1000 okužb / 1000 hospitaliziranih bolnikov s COVID-19) se predvideva odprtje vrtcev in šol za 1. triletje ter osnovnih šol prilagojenim programom in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Sprostile se bodo lahko tudi športne aktivnosti na prostem.
  2. v rumeni fazi umirjanja (pod 600 okužb / 500 hospitaliziranih bolnikov s COVID-19) se osnovne šole odprejo v celoti. V šole se vrnejo tudi zaključni letniki srednjih šol.
  3. v zeleni fazi umirjanja (pod 300 okužb) se odpravijo vse omejitve na področju vzgoje in izobraževanja ter športnih dejavnosti.

Doseganje kriterijev za sproščanje ukrepov po fazah se bo spremljalo na dnevni ravni. Ko bodo kriteriji doseženi, bodo predvideni ukrepi posamezne faze stopili v veljavo drugi naslednji dan po ugotovitvi.

 

Darja Farič Klemenčič
ravnateljica OŠ Šalovci

Jubilejni 10. Tradicionalni slovenski zajtrk letos v drugačni obliki

Tudi letos bomo na tretji petek v novembru, 20. 11., obeležili dan slovenske hrane in spremljajoči Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ), ki bo letos že deseti po vrsti. Njegova izvedba bo zaradi epidemije covid-19 letos drugačna.

Glede na nepredvidljive razmere se letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk s sloganom »Zajtrk z medom – super dan!« ne bo izvedel po šolah in vrtcih kot v preteklih letih, temveč bo pozornost namenjena ozaveščanju in spodbujanju širše javnosti k obeležitvi dneva slovenske hrane tudi na način zajtrkovanja doma in v službenih kolektivih z izbranimi živili, in sicer kruhom, maslom, mlekom, medom in jabolkom.

Zajtrka kot posebnega dodatnega oziroma samostojnega obroka za otroke šole in vrtci ne bodo pripravljali, je pa s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podana pobuda, da 20. novembra pri pouku na daljavo ali če bodo razmere dovoljevale učni proces v razredu del šolske ure namenijo dnevu slovenske hrane in pomenu rednega zajtrkovanja.

Pomen rednega zajtrkovanja ter izbire lokalne hrane iz bližine.

Letos imajo še večjo vlogo tudi starši in seveda vzgojitelji, da mlajšim predstavijo pomembnost opraševanja čebel za prehransko varnost, pomen rednega zajtrkovanja ter poseganja po lokalnih živilih, kjer je pot z njive do krožnika čim krajša.

Otrokom je potrebno predstaviti, da je hrana, ki je bila pridelana in pripravljena v bližini, bolj sveža, bolj hranljiva, polnejšega okusa in brez dodatkov za daljše skladiščenje in poudarjanje okusa. Vse te prednosti nam zagotavlja lokalna oziroma slovenska hrana. S tem, ko se odločimo za hrano, ki so jo pridelali in predelali slovenski kmetje ter naša domača kmetijska in živilska podjetja, spodbujamo in povečujemo tudi samooskrbo s hrano in prispevamo k ohranjanju poseljenosti podeželja ter kulturne krajine.

Pripravite Tradicionalni slovenski zajtrk tudi doma

Doma lahko skupaj pripravite zajtrk, ki naj vključuje živila, značilna za »klasičen« Tradicionalni slovenski zajtrk, in sicer kruh, maslo, med, mleko in jabolko. Pri tem so lahko starši in še posebej otroci ustvarjalni ter proaktivni tudi več dni prej, tudi pri drugih dnevnih obrokih.

PRENESI PLAKAT

PRENESI PLAKAT ZA RISANJE

PRENESI POŠTEVANKO

 

Obvestilo

Dragi učenci in spoštovani starši!

Vlada RS je sprejela v četrtek, 5. 11. 2020 sklep, da se zaradi epidemioloških razmer v državi podaljša uporaba vseh omejitev.

Zaradi tega se bo od 9. 11. 2020 dalje pouk za vse učence OŠ izvajal na daljavo. Pouk na daljavo bo potekal še naprej po že ustaljenem urniku, ki so ga učenci prejeli na začetku šolskega leta. Urnik se prilagodi glede na obseg učnih vsebin, o tem Vas bodo obvestili učitelji posameznih predmetov.

Vsa navodila za pouk bodo učitelji od 1. – 9. razreda dnevno nalagali v spletno učilnico Microsoft Teams in skrbeli, da bodo učenci pravočasno prejeli vsa gradiva za učenje. Izvajal se bo tudi razširjeni program (Izbirni predmeti, DSP, ISP in DOD ter DOP), ne bo pa  izvajanja ur interesnih dejavnosti.

Protokol izvedbe dela na daljavo 2020 OŠ Šalovci

Prijava v namizno aplikacijo MS Teams

Prijava v spletno verzijo MS Teams

Če se vam pojavijo vprašanja ali potrebujete našo pomoč, se preko e-pošte obrnite na učitelje, vodstvo šole,  za tehnične nasvete pri spletnih učilnicah pa se obrnite na računalničarko na  martina.horvat@guest.arnes.si

Skupaj zmoremo.

ZAGOTAVLJANJE TOPLEGA OBROKA V ČASU ŠOLANJA NA DALJAVO

Učencem in dijakom iz družin katerih dohodek ne presega 382,82€ (3. dohodkovni razred ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku oz. 2. razred v odločbi o štipendiranju) se tudi v času, ko se šolajo na daljavo po potrebi zagotavlja topli obrok.  Učenci in dijaki so morali biti na malico ali kosilo prijavljeni tudi v času pouka v šoli.

Prijave zbira naša šola na e-naslov:  darja.faric-klemencic@guest.arnes.si

Prijave za brezplačni topli obrok zbiramo čimprej oz. najkasneje do ponedeljka, 9.11.2020 do 12. ure.   Glede prevzema oz. razvoza boste obveščeni naknadno.

Sredstva za zagotovitev toplega obroka se zagotovijo iz državnega proračuna. Organizacijo in izvedbo pa prevzema lokalna skupnost v sodelovanju s šolo.

 

Darja Farič Klemenčič
ravnateljica OŠ Šalovci

Obvestilo za starše in učence

Sprememba šolskega koledarja v šolskem letu 2020/2021 – jesenske počitnice,

zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v državi je Vlada RS 30. 10. 2020 sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je skladno s pristojnostmi izdala sklep, s katerim je določila, da se, zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2, jesenske počitnice podaljšajo do 8. 11. 2020.

Navedba sklepa:

»Na podlagi prvega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20), ministrica, pristojna za izobraževanje, izdaja

SKLEP o podaljšanju jesenskih počitnic v šolskem letu 2020/21

  1. Ne glede na določbe Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12-pop. in 36/19), Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12-pop., 20/19 in 36/19 in na njuni njegovi podlagi izdanih aktov, se zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 v šolskem letu 2020/21 jesenske počitnice za osnovne in glasbene šole podaljšajo do 8. 11. 2020.
  2. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in se objavi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.«

V kolikor se epidemiološka slika v državi ne bo izboljšala, obstaja možnost, da bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo potekalo na daljavo.

O vseh nadaljnjih odločitvah glede organizacije vzgojno-izobraževalnega dela v času od 9. 11. 2020 dalje vas bomo obvestili v najkrajšem možnem času.

 

Darja Farič Klemenčič, ravnateljica OŠ Šalovci

(Skupno 36.675 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost