IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

Šola bo v šolskem letu 2021/2022 izvajala pouk in dejavnosti v skladu s sprejetimi spremembami predmetnika osnovne šole na Strokovnem svetu in na podlagi spremembe Zakona o osnovni šoli.

Poleg rednih predmetov po predmetniku šola  izvaja tudi pouk obveznih izbirnih predmetov in neobveznih izbirnih predmetov:

  1. Obvezni izbirni predmeti se izvajajo v 7., 8. in 9. razredu.

Učenec mora izbrati najmanj 2 uri tedensko (s soglasjem staršev največ 3 ure tedensko). Obvezni predmet vsako leto zamenja, razen tujega jezika in tistih, ki se nadaljujejo po razredih.

Vsak izbirni predmeti se izvaja 1 uro na teden, razen tuji jezik, ki se izvaja  2 uri na teden.  Vsi izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami. Znanje izbirnih predmetov se ne preverja na nacionalnem preverjanju znanja. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključene ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. O oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih odloči ravnatelj na podlagi dokazil, za vsako šolsko leto posebej.

  1. Neobvezni izbirni predmeti.

Učenec lahko izbere naslednje ponujene možnosti, ki se izvajajo 2 uri tedensko in sicer:

  • razredu – kot prvi tuji jezik /N1N-nemščina
  • , 5., 6. razredu – kot drugi tuji jezik/N2A-angleščina
  • , 8., 9. razred – kot drugi ali tretji jezik/ N2M-madžarščina

Prosimo Vas, da obrazec za izbiro izbirnih predmetov učenci (dobijo ga v šoli) prinesejo nazaj najkasneje do 22.4.2021.

BROŠURA IZBIRNIH PREDMETOV 2021/2022

Vzgojno-izobraževalno delo od 19.4.2021

Spoštovani,

obveščamo Vas, da po včerajšnji seji Vlade RS v prihodnjem tednu v povezavi z izvajanjem vzgoje in izobraževanja ni predvidenih sprememb, saj je bila veljavnost odloka le podaljšana za teden dni. Začasna prepoved zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih velja še vedno v glasbenih šolah, kjer se še vedno izvaja le individualni pouk ter pouk baleta in sodobnega plesa, ob pogoju, da je med udeleženci zagotovljena medsebojna razdalja vsaj 2 metra.

Še naprej Vas prosimo, da dosledno upoštevate vsa higienska priporočila NIJZ in ukrepe za zajezitev okužb.

Darja Farič Klemenčič
ravnateljica OŠ Šalovci

Naravoslovni dan na daljavo – EKSPERIMENTIRANJE

V torek 6.4.2021, smo na naši šoli imeli starejši učenci naravoslovni dan. Tema dneva je bila eksperimentiranje. Vsak učenec si je moral izbrati nekaj poskusov in jih nato tudi izvesti. Na voljo smo imeli veliko poskusov. Vsak je bil drugačen. Nekateri poskusi so zahtevali več časa, nekateri manj. Nekateri so bili zahtevnejši in zato smo si lahko sami izbrali, katere bomo naredili.

Meni je bil zelo zanimiv poskus z lebdečim jajcem. Rabili smo dva kozarca, napolnjena z vodo. V en kozarec smo dali 6 žlic soli, v drugega pa ne. V oba kozarca smo nato še morali potopiti jajce. Pri tem se jajce, ki je bilo v kozarcu z vodo in soljo ni potopilo, ampak je lebdelo na vodi, saj smo s soljo povečali gostoto vode.

Eden izmed poskusov je bil z dietno kolo in Mentos bombončki. V dietno kolo smo morali dati nekaj bombončkov in nato se je tekočina dvignila visoko v zrak, saj se je pri tme ustvaril oglikov dioksit. Izgledalo je, kot bi bil gejzir.

Nekaj poskusov je bili tudi kemijskih. Bili so enostavni. Eden takih je bil poskus Razišči mleko. Kozarec smo napolnili z vodo in nato postopoma dodajali mleko po žličkah. Po tem smo morali ugotoviti ali je mleko zmes ali čista snov. Po narejenem poskusu smo ugotovili, da je mleko zmes, saj se delci med seboj razlikujejo po lastnostih, prav tako je sestavljeno iz več kot dveh snovi.

Naravoslovni dan je bil zelo zanimiv. Ni bilo pouka, poleg tega pa smo se še nekaj naučili.

Daša Herceg, 8. razred

Povezava do posnetka

Srebrno priznanje iz logike za Jureta Sveteca

Zaradi epidemije je letos državno tekmovanje iz logike potekalo v sredo, 24.3.2021, na naši šoli. Tekmovanje sta se udeležila dva učenca, in sicer Karin Karolyi in Jure Svetec, oba v kategoriji 9. razredov. Jure Svetec je dosegel odlično srebrno priznanje in s tem dokazal, da se tudi naša šola uvršča med najboljše v državi.

Ob dosežku mu iskreno čestitamo!

mentorica Sandra Vereš

OBVESTILO – Vzgojno-izobraževalno delo od 12. 4. 2021 dalje

Spoštovane starši in otroci,

obveščamo vas, da je Vlada RS sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki velja do 18. aprila.

Z dnem 12. 4. 2021 se ponovno za vse otroke odpirajo vrtci in osnovne šole. Pravila in omejitve pa ostajajo v celoti enaka, kot so veljala v tednu pred zaprtjem.

Darja Farič Klemenčič, ravnateljica

Obvestilo

Obveščam Vas, da bo s 1. 4. 2021 začel veljati novi odlok  in sicer Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki ga bo Vlada RS objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

Prepoved zbiranja velja v: vrtcih, osnovnih šolah, razen v oddelkih prilagojenega in posebnega programa, glasbenih šolah, srednjih in višjih strokovnih šolah, dijaških domovih, razen v primeru dijakov in študentov tujcev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, ter mladoletnikov brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito, v organizacijah za izobraževanje odraslih, študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu, študentskih družin, študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča ter na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

Za otroke v vrtcih in učence od 1. do 3. razreda je zagotovljeno  nujno varstvo:

  • če sta oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji ter zaposleni v poklicnih gasilskih enotah.
  • Zaposlitev se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca.

Zavodi morajo pri svojem delu upoštevati smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Vlada Republike Slovenije bo preverjala utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

Odlok bo začel veljati 1. aprila  2021 in bo veljal do vključno 11. aprila 2021.

(Skupno 35.427 obiskov, današnjih obiskov 91)
Dostopnost