SLOVENŠČINA     PPT_JOSIP_MURN_ALEKSANDROV              18_22_5_9_r_ SLJ

MATEMATIKA    Mat_9r_Preverjanje_18_5_20

TUJI JEZIK NEMŠČINA  18_22_5_9_razred_TJN

IP AI3    Delo na daljavo OS Salovci Teden 8 AI3

FIZIKA

GEOGRAFIJA   geografija 9 r 8 teden

KEMIJA       kem 9 tretji teden maja

BIOLOGIJA     BIOLOGIJA IN NARAVOSLOVJE

ŠPORT    8 in 9 razred

IP ŠPORT ZA SPROSTITEV    7 8 9 ŠSP

IP RDK

ISP   ISP 8., 9. r – 8 teden

RU – medpredmetno   RU +TJA – medpredmetna – 8 teden

(Skupno 132 obiskov, današnjih obiskov 1)