PROJEKT POLICIST LEON

Preventivni projekt Policist Leon so oktobra 2008 začeli izvajati na celotnem območju Slovenije. Projekt je namenjen učencem in učenkam 5. razredov  osnovne šole.

Izvajalec na naši šoli je Policijska postaja Gornji Petrovci.

S projektom želimo otroke seznaniti o nevarnostih, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem življenju, in jih poučiti o primernem samozaščitnem oziroma preventivnem ravnanju ter spoštovanju pravil na različnih področjih. Poleg tega želimo okrepiti partnersko sodelovanje med otroci, učitelji in starši ter policijo.

 

OTROK – POLICIST ZA EN DAN

Namen projekta je, da otroke seznanimo z varnostno problematiko in samozaščitnim ravnanjem. Poleg tega želimo, da spoznajo delo in poslanstvo policistov v družbi. S projektom želimo ustvariti tudi pozitivno podobo policistov in povečati zaupanje mladih v njihovo delo.

Potek projekta

Učence, ki sodelujejo v projektu, v šolah izberejo na podlagi njihovega preteklega dela v preventivnih aktivnostih in lastnega zanimanja za sodelovanje. Učenci v spremstvu učitelja obiščejo policijsko postajo, kjer jih sprejme komandir ali njegov pomočnik. Pojasnijo jim vlogo policije v družbi pri zagotavljanju varnosti ljudi in njihovega premoženja. Na kratko jim predstavijo varnostno problematiko in samozaščitno ravnanje, organiziranost policije in naloge policistov (dežurnih policistov, policistov v patrulji, policistov kriminalistov, vodij policijskih okolišev …).

 

BODI ZVEZDA IN NE MEČI PETARD

Policisti opozarjajo vse, še posebej pa starše, na nevarnosti in posledice objestne, neprevidne, nepremišljene in zlonamerne uporabe pirotehničnih izdelkov, da bi preprečili telesne poškodbe, grobo ravnanje z živalmi, vznemirjenje občanov in materialno škodo.

Za varnost v prometu skrbimo tudi pri naših najmlajših učencih, kjer jih prvi šolski dan obiščejo policisti in jih opozorijo na varen prihod v šolo ter na boljšo vidnost v prometu. Učenci ob tednu otroka spoznajo delo policistov, njihovo opremo in vozilo.

(Skupno 126 obiskov, današnjih obiskov 1)