PROJEKT OBJEM  (Ozaveščanje Branje Jezik Evalvacija Moduli)

– Bralna pismenost in razvoj slovenščine

Čas trajanja projekta: 4. 11. 2016 – 30. 6. 2022

Članice tima: Slavica Balek Haddaoui, Valerija Grobelnik, Breda Kerčmar, Jožefa Tratar

Vodja tima: Breda Kerčmar

  • Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja; razvoj sporazumevalnih zmožnosti in jezika je naloga vseh učiteljev/predmetnih področij
  • Učenec ima aktivno vlogo v smislu odločanja – npr. bralni načrt otroka, odprto učno okolje, povezovanje navzven
  • BP kot stalno razvijajoča se zmožnost: razviti bralne veščine, motivirati za branje (sodelavce in učence), zmožnost kritičnega razumevanja/vrednotenja prebranega

 

Naloge projektnega tima:

  • nosilci in spodbujevalci branja na šoli
  • analiza stanja na začetku in na koncu (z dobljenimi, enotnimi instrumentaliji), razvijati pristope, strategije in jih preizkušati
  • udeležba na usposabljanjih, izmenjava izkušenj, predstavitve primerov dobre prakse

 

4 sklopi:

  • Dvig ravni bralne pismenosti in razvoj slovenščine (slovenščina je učni jezik vseh predmetov)
  • Slovenščina kot drugi jezik (otroci priseljencev, tujci, begunci …)
  • Diagnostični pripomočki
  • Posodobljena vloga šolske knjižnice (razvija 3 kompetence: branje, informacijska pismenost, učenje; razvojni načrt ŠK je sestavni del razvojnega načrta šole – iz obrobja v središče)

 

Šola izbere eno prioritetno področje (kaj bi lahko nadgradili v tem projektu), delamo pa na vseh štirih področjih. Naše izbrano področje je dvig ravni bralne pismenosti in razvoj slovenščine, s poudarkom na kritičnem mišljenju in krepitvi vzajemnega sodelovanja s starši, kar so hkrati tudi naše prednostne naloge, zapisane v LDN šole.

(Skupno 223 obiskov, današnjih obiskov 1)