popestrimo solo

 

skladi

 

MIZS slo

 

Z novim letom naša šola vstopa v projekt »Popestrimo šolo« v okviru operativnega programa »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, ki ga delno financira EU in sicer iz evropskega socialnega sklada.

Dragi starši, v okviru tega projekta nudimo vašim otrokom – našim učencem – različne aktivnosti in dejavnosti, ki temeljijo na novih pedagoških strategijah in oblikah dela ter prispevajo k razvoju ključnih kompetenc.

Projekt »Popestrimo šolo« omogoča vsem prijavljenim učencem aktivno, ustvarjalno in zabavno preživljanje prostega časa. Aktivnosti potekajo izven šolskega urnika, tudi ob sobotah in med počitnicami. Vse dejavnosti so brezplačne; včasih bo potreben le prevoz otrok.

Pripravili smo širok izbor aktivnosti. Svojega otroka lahko prijavite v katerokoli aktivnost, lahko tudi v več – le označite na priloženi prijavnici.  

 

Javni razpis financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, znotraj 3. razvojne prioritete:«Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, 1. Prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«, operacija »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2014, 2015«.

 

Namen programa »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2014/2015«, je povečati odzivnost učiteljev in drugih strokovnih delavcev v osnovnih šolah na individualne potrebe učencev in hkrati spodbuditi odziv šol na spremembe v lokalnem okolju. Šolam ponuja možnost, da se v večji meri posvetijo vzgojno-izobraževalnim potrebam učencev in sicer zlasti otrokom z učnimi težavami, otrokom iz ranljivih skupin, otrokom s posebnimi nadarjenostmi ter da v okoljih, kjer je majhna ponudba prostočasnih aktivnosti, te razvijejo. Program spodbuja razvoj novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo učitelji izvajali aktivnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc po priporočilu Evropske skupnosti. Otrokom mora biti ponujena možnost graditi pozitivno samopodobo in samospoštovanje, kar jim omogoča prepoznavanje njihovih sposobnosti, talentov in želja. V okviru programa je ponujena možnost novih zaposlitev, podpira pa se tudi sodelovanje z drugimi šolami.

 

Jana Lazar, prof. geografije in sociologije,                                                  dr. Jolanda Lazar

učiteljica v programu Popestrimo šolo                                                      ravnateljica

(Skupno 26 obiskov, današnjih obiskov 1)