Srečanje mladih raziskovalcev Pomurja – področje ZGODOVINA

Bil je deževen majski popoldan. Dan, ko smo nekoč praznovali  »Dan mladosti«, sta učenki  9. razreda uspešno preko video aplikacije zagovarjali raziskovalno nalogo z naslovom »Skrivnosti življenja prekmurskih in porabskih Slovencev ob železni zavesi«.

Dosegli sta uspešno drugo mesto in si tako pridobili srebrno priznanje. Za njun neprecenljivi trud in sodelovanje se zahvaljujemo in jima za odličen dosežek iskreno čestitamo.

  Mentorica Jožica Tratar

Spoštovani učenci in starši!

Na osnovi sklepa vlade RS z dne, 29. 4. 2020, se boste v ponedeljek, 18. 5. 2020 vrnili učenci 1., 2. in 3. razreda, 25. maja 2020 se bodo vrnili še učenci 9. razreda in vsi tisti učenci od 4. – 8. razreda, ki imajo negativno oceno oz. ne dosegajo minimalnih standardov.

  • Brez izpolnjene Izjave staršev pred vstopom otroka v šolo vstop v šolo ni mogoč.

Pred vstopom v šolo Vas želimo obvestiti o organizaciji pouka in upoštevanju varnostnih ukrepov:

Učenci vstopate  v šolo preko zadnjega vhoda kot ste vstopali doslej. Pomikate se po označeni poti in ohranjate medsebojno razdaljo do 1,5 m. Pouk bo potekal po normalnem urniku, izveden bo v celoti tudi razširjen program (interesne dejavnosti,  OPB). Učenci 1. in 2. razreda se boste zbrali zaradi večjega števila učencev v učilnici 3. in 4. razreda skupaj z vašo razredničarko. Garderoba se bo nahajala ob učilnici 3. in 4. razreda. Učenci 3. razreda se boste zbrali zaradi majhnega števila v učilnici 1. in 2. razreda skupaj z vašo razredničarko. Garderoba se bo nahajala ob učilnici 1. in 2. razreda. V garderobi se boste preobuli in odložili jakno. V razredu vas bo pričakalo na mizi vaše ime – tam je vaša miza. Med poukom si ne sposojajte šolskih potrebščin in pripomočkov. Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico ne zapuščajte učilnice. Malico boste zaužili v učilnici, pred zaužitjem malice boste počistili mizo in si pripravili pogrinjek. Vseskozi si je potrebno redno umivati roke z vodo in milom (pred in po malici oz. kosilu, po kihanju, kašljanju in obisku stranišča).

Kosilo bo v jedilnici. Iz učilnice se boste pomikali po narisanih črtah po tleh do jedilnice in s tem ohranjali varnostno razdaljo. V jedilnici boste prav tako našli svoje ime, kjer boste imeli kosilo. Na stranišče hodite posamično, paziti je potrebno na varnostno razdaljo. Vrata stranišča odpirajte  s komolcem, če je le mogoče, oz. s pomočjo čiste brisače. Na stranišču se ne zadržujte. Ne pozabite si umiti rok po uporabi stranišča.

V šolo prinesite nazaj šolsko torbo, šolske copate, šolske zvezke in športna oblačila za šport. Šolske torbe ne odnašate domov. Lahko prineseš tudi svojo plastenko z vodo, saj vode oz. soka zaradi varnostnih ukrepov ne bo na voljo.

Želimo ti povedati, da bomo odrasli: učitelji, kuharice, čistilka in hišnik na šoli uporabljali zaščitno masko za obraz – zaradi zaščite tvojega in našega zdravja.

Po končanem pouku boste zapustili šolo skozi zadnji vhod po začrtanih poteh in z upoštevanjem varnostne razdalje. Prevoz učencev vozačev je zagotovljen s šolskim kombijem. V petek, 15.5.2020 boste prejeli uro odvoza s strani šole.

Starši naj ne bi vstopali v šolo. Ob izrednih primerih vstopajo kot zunanji obiskovalci in morajo imeti ob vstopu v šolo masko. Ob vhodu bo nastavljeno razkužilo, kjer si  razkužite roke.

S takšno situacijo se soočamo prvič vsi, zato Vas starše še posebej naprošamo, da pripravite učence na vstop v šolo, mu preberete ta navodila in se s pozitivno naravnanostjo odzivate na nastalo situacijo.

Ostanimo zdravi in upoštevajmo ukrepe!

Vodstvo šole

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE OD 1. DO 9. RAZREDA

Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo v skladu z 20a. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63-2519/2013 z dne 26. 7. 2013).

  • Šola za učence 1. razreda ponuja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet NEMŠČINO. Skupina se lahko oblikuje za minimalno 8 učencev. Zaradi  premajhnega število prvošolčkov bomo v šolskem letu 2020/2021 ponudili učencem 1. razreda nemščino kot interesno dejavnost.
  • Šola za učence 4., 5. in 6.razreda ponuja pouk iz drugega tujega jezika ANGLEŠČINO. Skupina se oblikuje, če se prijavi minimalno 8 učencev.
  • Šola za učence 7., 8. in 9.razreda ponuja pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet MADŽARŠČINO. Skupina se oblikuje, če se prijavi minimalno 8 učencev.

Dodatna pojasnila:

Neobvezni izbirni predmeti so neobvezni, torej jih ni nujno izbrati.

Ko pa se učenec za predmet odloči, ga mora obvezno obiskovati do konca šolskega leta.  Za tuji jezik pa eno VIZ obdobje (od 4. – 6. razreda; od 7. – 9. razreda).

Predmet se ocenjuje in ocena se zapiše v spričevalo.

Šola obvezno ponudi pouk tujega jezika (2 uri tedensko).  Učenec lahko izbere največ 2 uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Učenci se odločijo za predmet s pisno prijavnico, ki jo bodo prejeli od razrednika.

 Rok za prijavo je do 15. maj 2020.

Darja Farič Klemenčič
ravnateljica OŠ Šalovci

OBVESTILO

Spoštovani učenci in starši zavoda OŠ Šalovci!

Danes 5. maja 2020 smo prejeli uradno obvestilo ministrice dr. Simone Lipicer Kustec o sproščanju omejitvenih ukrepov na področju predšolske vzgoje ter vzgoje in izobraževanja, ki se bo začela postopno izvajati od 18. maja 2020 naprej.

Načrtuje se, da bomo 18. maja 2020 pričeli z redno dejavnostjo javni in zasebni vrtci, istega dne bodo z izobraževanjem v osnovnih šolah pričeli učenci prvega triletja (1., 2., in 3. razred).

  1. maja 2020 pa je v izobraževanje na šolah predvideno vključevanje učenk in učencev 9. razreda osnovne šole. S tem dnem pa bomo zagotavljali tudi organizacijo dejavnosti za otroke z učnimi težavami (od 4. – 8. razreda), ki v tem šolskem letu niso uspeli doseči minimalnih standardov znanja pri posameznem predmetu in bi lahko njihova ocena ob zaključku pouka v tem šolskem letu pri posameznih predmetih bila negativna.

O zagotavljanju preventivnih ukrepov za varovanje zdravja otrok še nismo prejeli. Navodila  in smernice za izvajanje preventivnih ukrepov naj bi prejeli 8.5.2020.

Vsem staršem se še enkrat zahvaljujem za Vašo potrpežljivost in Vašo podporo pri vzpostavljanju dela na daljavo.

O spremembah in dodatnih informacijah Vas bomo še naprej obveščali na naši spletni strani.

Ravnateljica

Darja Farič Klemenčič

 

9. razred – NOVI ROKI ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

Pozdravljeni devetošolci in starši!

Prijavo za vpis v srednje šole je potrebno oddati do 11. maja.  Nekateri učenci ste jo že v prejšnjem roku oddali in smo jo odposlali. Ostali jo kupite v knjigarni ali natisnete. Tudi prijavnico za dijaški dom odpošljite do tega roka.

Učenci, ki morate opravljati preizkuse nadarjenosti prijavnico pošljete na eno šolo do 11. maja, preizkusi pa bodo naknadno, v času od 1. –  6. junija. O tem boste kandidati s strani srednje šole obveščeni. Morebiten prenos že oddanih prijav bo možen do 16. junija.

Vpis v srednje šole (zaključna spričevala) bo potekal od 30. junija do 6. julija.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike obvešča:

  • Štipendije: Rok za oddajo vlog na aktualne javne razpise je podaljšan do prenehanja interventnih ukrepov, stranke pa lahko v tem času vlagajo vloge prek e-pošte na gp@sklad-kadri.si brez uporabe varnega elektronskega podpisa.
  • Da se neposredno vlaganje pisnih in ustnih vlog pri organu začasno ne izvaja (razen izjem),
  • hkrati pa je omogočeno vlaganje vlog v elektronski obliki brez uporabe varnega elektronskega podpisa,

 

Lep pozdrav in ostanite zdravi!

Dušanka Lainšček Grkinič, svetovalna delavka

Stran 2 od 6912345...102030...Zadnja »
(Skupno 23,183 obiskov, današnjih obiskov 4)