Šola bo v šolskem letu 2021/2022 izvajala pouk in dejavnosti v skladu s sprejetimi spremembami predmetnika osnovne šole na Strokovnem svetu in na podlagi spremembe Zakona o osnovni šoli.

Poleg rednih predmetov po predmetniku šola  izvaja tudi pouk obveznih izbirnih predmetov in neobveznih izbirnih predmetov:

  1. Obvezni izbirni predmeti se izvajajo v 7., 8. in 9. razredu.

Učenec mora izbrati najmanj 2 uri tedensko (s soglasjem staršev največ 3 ure tedensko). Obvezni predmet vsako leto zamenja, razen tujega jezika in tistih, ki se nadaljujejo po razredih.

Vsak izbirni predmeti se izvaja 1 uro na teden, razen tuji jezik, ki se izvaja  2 uri na teden.  Vsi izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami. Znanje izbirnih predmetov se ne preverja na nacionalnem preverjanju znanja. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključene ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. O oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih odloči ravnatelj na podlagi dokazil, za vsako šolsko leto posebej.

  1. Neobvezni izbirni predmeti.

Učenec lahko izbere naslednje ponujene možnosti, ki se izvajajo 2 uri tedensko in sicer:

  • razredu – kot prvi tuji jezik /N1N-nemščina
  • , 5., 6. razredu – kot drugi tuji jezik/N2A-angleščina
  • , 8., 9. razred – kot drugi ali tretji jezik/ N2M-madžarščina

Prosimo Vas, da obrazec za izbiro izbirnih predmetov učenci (dobijo ga v šoli) prinesejo nazaj najkasneje do 22.4.2021.

BROŠURA IZBIRNIH PREDMETOV 2021/2022

(Skupno 43 obiskov, današnjih obiskov 1)