Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo v skladu z 20a. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63-2519/2013 z dne 26. 7. 2013).

  • Šola za učence 1. razreda ponuja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet NEMŠČINO. Skupina se lahko oblikuje za minimalno 8 učencev. Zaradi  premajhnega število prvošolčkov bomo v šolskem letu 2020/2021 ponudili učencem 1. razreda nemščino kot interesno dejavnost.
  • Šola za učence 4., 5. in 6.razreda ponuja pouk iz drugega tujega jezika ANGLEŠČINO. Skupina se oblikuje, če se prijavi minimalno 8 učencev.
  • Šola za učence 7., 8. in 9.razreda ponuja pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet MADŽARŠČINO. Skupina se oblikuje, če se prijavi minimalno 8 učencev.

Dodatna pojasnila:

Neobvezni izbirni predmeti so neobvezni, torej jih ni nujno izbrati.

Ko pa se učenec za predmet odloči, ga mora obvezno obiskovati do konca šolskega leta.  Za tuji jezik pa eno VIZ obdobje (od 4. – 6. razreda; od 7. – 9. razreda).

Predmet se ocenjuje in ocena se zapiše v spričevalo.

Šola obvezno ponudi pouk tujega jezika (2 uri tedensko).  Učenec lahko izbere največ 2 uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Učenci se odločijo za predmet s pisno prijavnico, ki jo bodo prejeli od razrednika.

 Rok za prijavo je do 15. maj 2020.

Darja Farič Klemenčič
ravnateljica OŠ Šalovci

(Skupno 36 obiskov, današnjih obiskov 1)